Een zonnige taalboost voor zakelijk succes - Het Zomerse Taalbad 2024 - Plan 'm nu in!

Wat kost een taalcursus?

De tarieven van een taalcursus uiteengezet.

 • Cursus voor bedrijfsleven en overheid
 • Ook in de avond en in het weekend
 • Intensief praktijkgericht maatwerk
 • Meer dan 50 jaar ervaring. Score klanttevredenheid 9,49
 • Volledig afgestemd op uw doelen en agenda
 • Professionele taaltrainers, native speakers

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

Wat kost een taalcursus:

 • De investering in geld
 • Subsidies
 • De investering in tijd
 • De opbrengsten van een taalcursus

Wat kost een taalcursus?

Wat zijn de tarieven die worden gehanteerd bij een taalcursus? Die vraag krijgen wij regelmatig, op deze pagina krijgt u inzicht in de tarieven van een taalcursus.

U wilt een nieuwe taal leren om een zakelijk of persoonlijk doel te kunnen realiseren. Net als bij andere vaardigheden vergt ook het leren van een nieuwe taal inspanning en oefening. Hoeveel precies, hangt vooral af van uw doelstellingen en studiemogelijkheden.

We hebben oplossingen voor (bijna) elk budget. Om te bepalen welke oplossing het best bij u past, doen we graag een uitgebreide intake met u. Dat kan desgewenst ook telefonisch. We inventariseren uw bestaande niveau, leerdoelen, studiemogelijkheden en budget. Op basis daarvan geeft een van onze professionele taaltrainers u deskundig advies over de manier waarop u uw leerdoelen op de meest efficiënte en effectieve manier kunt realiseren.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN EN DE BIJBEHORENDE INVESTERINGEN?

Onze specialiteit is maatwerk in taaltrainingen voor zakelijk gebruik. Van individuele programma’s voor managers en professionals tot in-company trajecten voor kleine groepen van gelijk taalniveau. Altijd volledig afgestemd op uw wensen en behoeften. En ook voor kleinere budgetten bieden wij verschillende mogelijkheden.

Welke oplossing u ook kiest: uw trainer is altijd een ervaren professional, die in een ontspannen sfeer op inspirerende wijze met u samenwerkt aan het verbeteren van uw taalvaardigheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende oplossingen en een toelichting daarop.

Indicatie benodigde investering, inclusief kosten studiemateriaal, bedragen in euro
Drie maanden onbeperkt zelf online studeren€ 149,00
Drie maanden zelfstudie inclusief tweewekelijkse coaching door een professionele taaltrainer€ 690,00
Tien weken lang twee uur training in een open groep€ 695,00
Individueel maatwerk, blended met uw persoonlijke taaltrainerVanaf ongeveer € 1.000,00
Individueel maatwerk, face-to-face met uw persoonlijke taaltrainerVanaf ongeveer € 2.000,00
Maatwerk In-company training, kleine groepenVanaf ongeveer € 2.500,00
Indicatie benodigde investering, inclusief tarieven studiemateriaal, bedragen in euro
Meer weten? Neem contact op


Onze meest betaalbare oplossing is een trainingspakket voor online zelfstudie. Beschikbaar voor Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Voor nog geen € 150 heeft u drie maanden lang onbeperkt toegang tot vele honderden uren aan uitermate afwisselend studiemateriaal, helemaal afgestemd op uw niveau. Voortdurend wordt nieuwe en actuele lesstof toegevoegd, ook gericht op allerlei vakmatige en persoonlijke interessegebieden. En voor Engels is er als extra ook nog eens allerlei materiaal voor uw professionele ontwikkeling (denk aan onderhandelen of leren presenteren). De gebruikslicentie kan desgewenst per maand worden verlengd.

Met een budget van € 695 kunt u deelnemen aan een open groepstraining. In een kleine groep, dus persoonlijke aandacht gegarandeerd, werkt u onder leiding van een ervaren trainer intensief aan uw algemene taalvaardigheid samen met maximaal zeven andere deelnemers van gelijk niveau. De training omvat 10 wekelijkse sessies van ieder twee uur plus natuurlijk het nodige huiswerk. Groepen starten regelmatig bij voldoende aanmeldingen. Investering voor beginners: 12 sessies van twee uur voor € 725.

Met zelfs wat minder budget kunt u ook kiezen voor een combinatie van online zelfstudie gedurende drie maanden met iedere twee weken een individuele coaching sessie met een van onze professionele trainers. Er zijn trainingen beschikbaar in meer dan 20 talen.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie

MAATWERKTRAJECTEN

Ons maatwerk in taal- en cultuurtrainingen voor gebruik in zakelijke en professionele situaties wordt optimaal afgestemd op de doelen, mogelijkheden en agenda van uzelf en/of uw team.

Praktijkgerichte trainingen, die u op de meest efficiënte manier helpen om doelgericht en succesvol te kunnen communiceren in een andere taal en cultuur. Zodat u zich optimaal kunt uiten, nuances weet te verstaan en goed kunt inspelen op zakelijke en sociale gewoontes, omgangsvormen en gebruiken in het land van uw doeltaal. Want de kwaliteit van de onderlinge communicatie verbetert aanzienlijk als uw gesprekspartners zich beter begrepen en gerespecteerd voelen. En u een solide basis bouwt voor een goede relatie, constructieve samenwerking en geweldige resultaten.

Professionele near-native speakers

Uw trainer is altijd een ervaren professional, die speciaal voor u een lesprogramma ontwikkelt, dat perfect is afgestemd op uw leerdoelen en studiemogelijkheden.

En waar de een in de doeltaal misschien korte telefoongesprekken wil kunnen voeren en daaraan gerelateerde mails wil versturen, richt de ander zich wellicht op het geven van een flitsende presentatie. Op basis van de resultaten van de intake, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het gebruik van de taal in uw dagelijkse werksituatie, stelt uw trainer daarom een persoonlijk leerprogramma voor u op, dat volledig afgestemd is op uw wensen en behoeften en dat uw leerdoelen op de meest efficiënte manier realiseert.

Programma’s worden wat betreft inhoud, doorlooptijd en intensiteit helemaal afgestemd op uw eigen studiemogelijkheden. Van een aantal wekelijkse sessies van drie uur tot een of twee weken lang dagelijks zes uur intensief en face-to-face studeren met uw eigen trainer(s). Altijd gericht op de succesvolle toepassing van de taal in uw dagelijkse praktijk. Zodat u al snel effectief en doelgericht kunt communiceren met uw buitenlandse relaties en collega’s en u uw investering (in tijd en geld) al direct begint terug te verdienen.

Voor een dergelijk individueel maatwerkprogramma voor hun werknemers reserveren onze opdrachtgevers, afhankelijk van doelstelling en beginniveau, budgetten van ruim duizend tot meer dan drieduizend euro.

Voor vergelijkbare in-company groepstrainingen, met maximaal acht deelnemers omwille van het optimale leerrendement, wordt gerekend met budgetten van 2.500 tot bijna vierduizend euro.

En voor alle duidelijkheid: de kosten per uur studie met een professionele taaltrainer liggen hoger dan die van een uur huiswerk of zelfstudie met een online methode. Naarmate u zelf meer online kunt studeren, uiteraard onder deskundige begeleiding van uw persoonlijke trainer, gaan de financiële investeringen in een training dus omlaag.

Meer weten? Neem contact met ons op voor gratis advies

Hoeveel tijd kost het om een taal te leren?

Het leren van een andere taal vergt tijd en oefening. Hoeveel precies is afhankelijk van meerdere factoren. Maar eerst wat algemene feiten.

De mate waarin iemand een taal beheerst wordt in het algemeen vastgesteld aan de hand van een schema dat is ontwikkeld door de Raad van Europa. Dat schema heet het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader Taalvaardigheid, ook wel bekend als het ERK (of CEFR, van de Engelse benaming Common European Framework of Reference).

Dit ERK-schema onderscheidt zes niveaus. Van niveau A1 voor een beginnend spreker tot niveau C2 voor iemand die een taal volledig beheerst. Soms wordt ook een niveau A0 gehanteerd, voor mensen die nog helemaal niets weten van de betreffende taal.

In het ERK worden vijf vaardigheden geïdentificeerd: de actieve vaardigheden spreken, schrijven en interactie en de passieve vaardigheden lezen en luisteren. Voor de meeste mensen geldt dat de passieve vaardigheden op een wat hoger niveau liggen dan de actieve vaardigheden. U kunt dus bijvoorbeeld lezen en luisteren op niveau B1 en spreken en schrijven op niveau A2.

Voor de westerse talen gaat het ERK er vanuit, dat op de eerste niveaus (beginners en gevorderde beginners) een persoon met een gemiddeld leervermogen ongeveer 120 uur les nodig heeft om te komen naar het volgende niveau van algemene taalvaardigheid. Op de hogere niveaus is per niveau de studiebelasting 1,5 tot 2 keer zo hoog en is daarbij ook regelmatig gebruik van de taal een vereiste om dat niveau vast te kunnen houden. Voor het leren van niet-westerse talen met een wezenlijk ander schrift of structuur (zoals Arabisch, Chinees, Russisch of bijvoorbeeld Thai) is in het algemeen ook op de lagere niveaus de studiebelasting al een factor 1,5 tot 2 hoger.

In de meeste gevallen zal een training met het bijbehorend aandeel huiswerk of zelfstudie echter aanmerkelijk minder uren omvatten. Deels omdat het voor een zakelijke of professionele situatie niet altijd per se nodig is om alle facetten van de doeltaal op het nagestreefde taalniveau volledig te beheersen. Deels ook omdat naast de training er ook ervaring kan worden opgedaan in de dagelijkse praktijk in contacten met anderen die de doeltaal al spreken.

De studiebelasting die specifiek voor u van toepassing is, hangt af van verschillende factoren. De voornaamste daarvan: in welke mate beheerst u de taal al? Wat wilt u precies bereiken? Hoe is uw lerend vermogen? Bent u in de gelegenheid om regelmatig te oefenen?

Want als u bijvoorbeeld een taal al een beetje spreekt, zal het leren een eenvoudig zakelijk gesprek te voeren waarschijnlijk minder tijd kosten dan wanneer u een presentatie wilt kunnen geven over een specifiek vakgebied. En vakmatige documenten kunnen lezen zal minder tijd kosten dan ze zelf begrijpelijk en grammaticaal correct kunnen schrijven.

Bovendien helpt het als u regelmatig met de taal bezig kunt zijn. Naarmate dat vaker het geval is, blijven bijvoorbeeld woorden en standaard zinsconstructies beter “hangen” (zie ook de sectie over leerrendement).

Ons streven is u te helpen om uw leerdoelen op de meest effectieve en efficiënte manier te bereiken. Daarom geven wij deskundig advies op basis van een uitgebreide intake, wordt iedere training zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op uw wensen en behoeften en wordt daarin specifiek gewerkt aan de vaardigheden die voor u van belang zijn. Want om in goed Engels te kunnen discussiëren over juridische kwesties, hoeft u natuurlijk niet per se ook bijvoorbeeld de volledige werken van William Shakespeare te hebben bestudeerd – al staan daar vast wel mooie en bruikbare citaten in.

Gratis advies over wat uw niveau is? Neem contact met ons op voor meer informatie

Welke studievormen zijn er?https://elyciotalen.nl/contact/

In essentie zijn er drie studievormen:

 • Les van een professionele trainer. Dat kan in een klas of op afstand, al dan niet met huiswerk;
 • Zelfstudie: online (op PC en smartphone) of, traditioneler, met boek en bijvoorbeeld cd’s;
 • Blended leren: een combinatie van beide bovenstaande vormen.

Wetenschappelijk gezien is blended leren van deze drie de meest effectieve vorm. Daarbij bestaat een taaltraining uit een aantal sessies met uw persoonlijke trainer en daarnaast een aantal uren zelfstudie (niet te verwarren met huiswerk voor de lessen met uw trainer). Die sessies met de trainer kunnen face-to-face zijn, bij u of bij ons op kantoor, of op afstand via bijvoorbeeld Skype of Hangouts.

Voor huiswerk en zelfstudie wordt dan gebruik gemaakt van online studiepakketten. Die hebben als belangrijk voordeel boven traditionele leerboeken dat het materiaal gevarieerder en interactiever is (want beeld en geluid) en dat taalelementen als zinsconstructies, werkwoordvormen, begrippen etc. in bijna eindeloze variatie kunnen worden herhaald en geoefend. U studeert sneller en efficiënter, omdat u bijvoorbeeld in een tekst met één muisklik de vertaling kunt zien van een onbekend woord en door u in een oefening gegeven antwoorden direct worden beoordeeld op juistheid (inclusief de toelichting op waarom een antwoord goed of fout is). En ja, ook uw uitspraak kunt u goed en continu oefenen.

Die online pakketten maken het daardoor mogelijk, veel meer dan met leerboeken het geval is, dat deelnemers desgewenst allerlei basisleerstof zelf kunnen bestuderen en oefenen, net zolang tot ze de stof voldoende beheersen (al zal de trainer daar uiteraard bij kunnen helpen). De trainer kan zich daardoor in het direct contact met de deelnemers hoofdzakelijk concentreren op de specifieke toepassingen van de doeltaal in de dagelijkse praktijk van die deelnemers.

Overigens maken we in trainingen natuurlijk ook gebruik van studieboeken (als naslagwerk), nieuwskanalen, websites, podcasts etc. Alles wat eraan bijdraagt om u snel en effectief op het gewenste niveau te brengen – en te houden.

Weten wat voor u de beste keuze is? Neem contact met ons op voor deskundig advies

Leerrendement

Taalvaardigheid opbouwen lukt het best door regelmatig gebruik en veelvuldig oefenen en herhalen. Naarmate leerstof ook beter aansluit bij bestaande kennis en interesses in uw moedertaal, zal het voor u makkelijker zijn om woorden en uitdrukkingen in de nieuwe taal te kunnen onthouden en gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat het geleerde zo goed mogelijk beklijft, is het daarom verstandig om een training in de tijd te spreiden, bijvoorbeeld met acht (twee)wekelijkse sessies van ieder drie uur. Dat geeft u tussen de sessies door de tijd en gelegenheid om het geleerde in uw eigen dagelijkse praktijk toe te passen en waar mogelijk ook zelf te studeren. Daarbij kan de trainer u desgewenst op afstand coachen. Uw tussentijdse ervaringen en daarbij ondervonden uitdagingen kunnen dan weer dienen als uitgangspunt voor de volgende sessie. Zo wordt een stabiele basis gevormd waarop u steeds verder kunt blijven bouwen.

Veel online methoden bieden bovendien studiemateriaal in kleine hapklare brokken en korte oefeningen, die makkelijk tussendoor kunnen worden gedaan op PC of smartphone. Deze online methoden zorgen op die manier voor het verhogen van het leerrendement en helpen u om verloren momenten te benutten.

Een pakket als 7Speaking, waar Elycio Talen veelal gebruik van maakt, biedt daarnaast ook nog in de doeltaal volledig uitgewerkte teksten en oefeningen, die zijn gebaseerd op actuele nieuwsberichten en recent audiovisueel materiaal uit een veelheid van vak- en interessegebieden (waaruit u de voor u meest interessante kunt kiezen). Dat is van belang, omdat de wetenschap laat zien dat nieuwe kennis en vaardigheid sneller opgebouwd wordt en beter beklijft naarmate in de hersenen een betere aansluiting (“haakjes”) wordt gevonden bij al bestaande kennis en kunde. Zo zal een econoom die als onderdeel van de training Duits een nieuwsvideo over economisch beleid bestudeert, de vaktermen snel oppikken en onthouden (zeker als zo’n filmpje ook nog eens aansluit op de actualiteit, waarover hij/zij misschien recent elders ook al iets heeft gelezen of gezien).

SUBSIDIES

Scholingskosten zijn voor de werkgever aftrekbaar. Ook mogen ze onbelast worden vergoed aan werknemers. Bovendien kunnen werkgevers een beroep doen op verschillende subsidies, onder andere in het kader van de zogeheten O&O fondsen die in meerdere sectoren bestaan.
Meer informatie en een volledig subsidieoverzicht is te vinden op de taalsubsidiepagina.

WAT LEVERT UW INVESTERING OP?

In onze trainingen werken wij eraan u het zelfvertrouwen te geven om de doeltaal ook daadwerkelijk te kunnen en durven gebruiken. Daardoor wordt de drempel om de taal te gebruiken, bijvoorbeeld in uw zakelijke contacten, een stuk lager. Die contacten zullen beter en sneller verlopen. Dat vertaalt zich in beter wederzijds begrip (letterlijk en figuurlijk), minder tijdverlies door communicatiefouten of misverstanden, beter zicht op kansen en mogelijkheden en wellicht ook een hogere gunfactor uit waardering voor uw inspanningen de doeltaal te leren.

En omdat onze trainingen helemaal gericht zijn op directe toepassing in uw dagelijkse praktijk, zal uw investering zich al direct bij het eerste internationale contact beginnen terug te betalen.

MEER WETEN? WIJ ADVISEREN U GRAAG

Uiteraard adviseren wij u graag over de oplossing die het beste bij u past. Aarzelt u niet om daarvoor contact op te nemen met een van onze vestigingen.

Cursuslocaties

Waar kan ik de training volgen?
 • Online
 • Bij u op kantoor
 • Op een van onze vestigingen
 • Op een andere locatie in Nederland (in overleg)

Meer weten?

Mammoet

“Cursus heeft me echt geholpen om het niveau van mijn Engels te verbeteren. Docent was altijd bereid om te helpen, ook buiten de lessen om. Ik zou een cursus zeker aanraden.”

Oscar Dröge, Mammoet – Individuele taaltraining Engels – mei 2020

Amsterdam
020 416 0788

Arnhem
026 361 2843

Eindhoven
040 720 0960

Emmen
078 644 9770

Enschede
053 431 7842

Maastricht
043 720 0880

Rijswijk
070 399 2471

Vertaalbureau
078 644 9760

Zeist
030 267 7700

Zwijndrecht
078 644 9770

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.