Alle taalsubsidies op een rij

Taalsubsidies

Als u zakelijk een taal gerelateerde opleiding wilt volgen dan zijn er verschillende mogelijkheden om de kosten te verlagen. Ook werkgevers die een opleiding voor hun werknemer betalen kunnen in een aantal gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangen. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit. Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

Algemene informatie m.b.t. taalopleidingen op de werkvloer

  • Scholingskosten zijn aftrekbaar van het bedrijfsresultaat;
  • De vergoeding van opleidingskosten aan werknemers is onbelast
    (nadere informatie hierover vindt u hier)


Tel mee met taal
Werkgevers kunnen bij een opleiding ter verbetering van Nederlandse taalvaardigheid voor hun medewerkers gebruikmaken van een aantrekkelijke subsidieregeling. Via de regeling ‘Tel mee met Taal’ krijgen werkgevers 67% van de kosten vergoed, tot een maximum van maar liefst € 1.500,- per deelnemer. De overheid wil met deze regeling taalvaardigheid op de werkvloer stimuleren. Let op: Wegens overweldigende belangstelling is het subsidieplafond van 2019 bereikt. Je kunt echter nog wel een aanvraag indienen. Het komt namelijk voor dat een subsidie niet wordt toegekend. Het beschikbare budget wordt dan in volgorde van binnenkomst verstrekt aan andere aanvragers. In 2020 start een nieuwe subsidieronde. Meer informatie? >https://www.telmeemettaal.nl/s…

Handel Groeit
Vanuit ‘Handel Groeit’ wordt 30% van de cursuskosten op het gebied van taaltrainingen vergoed voor de sector groothandel in Groente en Fruit. Er is per medewerker per jaar maximaal € 1.000,- subsidie beschikbaar. Meer informatie? > https://www.handelgroeit.nl/nl…

Colland Arbeidsmarkt
Bedrijven in de sectoren Glastuinbouw en Hoveniers kunnen subsidie aanvragen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan. Meer informatie? > https://www.collandarbeidsmark…

Transport & logistiek (Soob)

De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig. Via Soob-subsidiepunt worden opleidingen en trainingen gestimuleerd en gesubsidieerd voor huidige en toekomstige werknemers. Meer informatie? > https://www.soobsubsidiepunt.n…

Uitzendkrachten (DOORZAAM)

DOORZAAM wil uitzendkrachten stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. De scholingsvoucher geeft een financieel steuntje in de rug voor uitzendkrachten. Met de voucher kun je zelf één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van €500 incl. btw. Als uitzendorganisatie is het ook mogelijk om vouchers aan te vragen voor uitzendkrachten. Meer informatie? > https://www.doorzaam.nl/loopba…

Metaalbewerking (OOM)
OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskostenvan hun medewerkers zijn er diverse regelingen voor opleiding en ontwikkeling beschikbaar zoals een persoonlijke trainingstoelage en een ontwikkelbudget. Meer informatie? > https://www.oom.nl/Regelingen

SLIM regeling – Voor leren en ontwikkelen in het mkb
Mkb’ers en grootzakelijke bedrijven met initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen komen mogelijk in aanmerking voor SLIM subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, samenwerkingen tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Meer informatie? > https://www.uitvoeringvanbelei…

Stap-budget (vanaf 1 januari 2022)
Met het STAP-budget krijg je als burger (als werkende of niet-werkende) een individueel leer- en ontwikkelbudget dat je kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.
Met het STAP-budget van € 1.000,- (inclusief btw) krijg je de mogelijkheid om in je eigen ontwikkeling te investeren. Je kunt dit budget inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.

Het kabinet zal jaarlijks een budget beschikbaar stellen van €218 miljoen waarmee er circa 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn, verdeeld over 6 tijdvakken. Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dus wil je gebruik maken van deze regeling? Houd de ontwikkelingen in de gaten en wees er op tijd bij!

Het STAP-budget wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. Meer informatie? > https://www.stap-budget.nl/

Aansluiten bij het Taalakkoord
Als werkgever kunt u bijdragen aan een betere taalvaardigheid van uw medewerkers, door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers helpt u hierbij. Binnen het Taalakkoord zet u samen met andere werkgevers in op taal en deelt u kennis en ervaringen. Meer informatie? > https://www.taalakkoord.nl

Wil u meer weten over de investering in zowel tijd als geld en de opbrengsten van een taaltraining? Dat en meer leest u hier.

Cursuslocaties

Waar kan ik de training volgen?
  • Online
  • Bij u op kantoor
  • Op een van onze vestigingen
  • Op een andere locatie in Nederland (in overleg)

Meer info?

KP HOLLAND

“Ik heb Elycio Talen inmiddels zeker bij mijn collega’s aanbevolen. De leerstof vond ik prima en het contact met de trainer was erg prettig. Voorbeelden in de les die goed aansluiten op de praktijksituatie. Ondanks de corona periode en zelfs een keer telefonisch les is het via de digitale weg goed gegaan.”

Ruud de Jong, KP Holland – Individuele taaltraining Frans – mei 2020

Amsterdam
020 416 0788

Arnhem
026 361 2483

Eindhoven
040 720 0960

Emmen
078 644 9770

Enschede
053 431 7842

Maastricht
043 720 0880

Rijswijk
070 399 2471

Vertaalbureau
078 644 9760

Zeist
030 267 7700

Zwijndrecht
078 644 9770

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

 
X