Een zonnige taalboost voor zakelijk succes - Het Zomerse Taalbad 2024 - 25% korting!

Hoeveel tijd kost een taalcursus?

 • Cursus voor bedrijfsleven en overheid
 • Ook in de avond en in het weekend
 • Intensief praktijkgericht maatwerk
 • Meer dan 50 jaar ervaring. Score klanttevredenheid 9,49
 • Volledig afgestemd op uw doelen en agenda
 • Professionele taaltrainers, native speakers

Hoeveel tijd kost het om een vreemde taal te leren?

Het leren van een vreemde taal vergt tijd en oefening. Net zoals dat het geval is voor andere vaardigheden. Hoeveel tijd precies is afhankelijk van meerdere factoren. Lees hieronder de details. Eerst wat algemene feiten.

Het ERK: op welk niveau staat u nu?
De mate waarin iemand een taal beheerst wordt in het algemeen vastgesteld aan de hand van een schema dat is ontwikkeld door de Raad van Europa. Dat schema heet het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader Taalvaardigheid, ook wel bekend als het ERK (of CEFR, van de Engelse benaming Common European Framework of Reference).

Dit ERK-schema onderscheidt zes niveaus. Van niveau A1 voor een beginnend spreker tot niveau C2 voor iemand die een taal volledig beheerst. Soms wordt ook een niveau A0 gehanteerd, voor mensen die nog helemaal niets weten van de betreffende taal.

In het ERK worden vijf vaardigheden geïdentificeerd: de actieve vaardigheden spreken, schrijven en interactie en de passieve vaardigheden lezen en luisteren. Voor de meeste mensen geldt dat de passieve vaardigheden op een wat hoger niveau liggen dan de actieve vaardigheden. U kunt dus bijvoorbeeld lezen en luisteren op niveau B1 en spreken en schrijven op niveau A2.

De benodigde studietijd: gemiddelden
Voor de westerse talen gaat het ERK er vanuit, dat op de eerste niveaus (beginners en gevorderde beginners) een persoon met een gemiddeld leervermogen ongeveer 120 uur les nodig heeft om te komen naar het volgende niveau van algemene taalvaardigheid. Op de hogere niveaus is per niveau de studiebelasting 1,5 tot 2 keer zo hoog en is daarbij ook regelmatig gebruik van de taal een vereiste om dat niveau vast te kunnen houden. Voor het leren van niet-westerse talen met een wezenlijk ander schrift of structuur (zoals Arabisch, Chinees, Russisch of bijvoorbeeld Thai) is in het algemeen ook op de lagere niveaus de studiebelasting al een factor 1,5 tot 2 hoger.

Heeft u echt zoveel training nodig?
In de meeste gevallen zal een training met het bijbehorend aandeel huiswerk of zelfstudie echter aanmerkelijk minder uren omvatten. Deels omdat het voor een zakelijke of professionele situatie niet altijd per se nodig is om alle facetten van de vreemde taal op het nagestreefde taalniveau volledig te beheersen. Deels ook omdat naast de training er ook ervaring kan worden opgedaan in de dagelijkse praktijk in contacten met anderen die de doeltaal al spreken.

En wat is nog meer van belang?
De studiebelasting die specifiek voor u van toepassing is, hangt af van verschillende factoren. De voornaamste daarvan: in welke mate beheerst u de taal al? Wat wilt u precies bereiken? Hoe is uw lerend vermogen? Bent u in de gelegenheid om regelmatig te oefenen?

Want als u bijvoorbeeld een taal al een beetje spreekt, zal het leren een eenvoudig zakelijk gesprek te voeren waarschijnlijk minder tijd kosten dan wanneer u een presentatie wilt kunnen geven over een specifiek vakgebied. En vakmatige documenten kunnen lezen zal minder tijd kosten dan ze zelf begrijpelijk en grammaticaal correct kunnen schrijven.

Bovendien helpt het als u regelmatig met de taal bezig kunt zijn. Naarmate dat vaker het geval is, blijven bijvoorbeeld woorden en standaard zinsconstructies beter “hangen” (zie ook de sectie over leerrendement).

Ons streven is u te helpen om uw leerdoelen op de meest effectieve en efficiënte manier te bereiken. Daarom geven wij deskundig advies op basis van een uitgebreide intake, wordt iedere training zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op uw wensen en behoeften en wordt daarin specifiek gewerkt aan de vaardigheden die voor u van belang zijn. Want om in goed Engels te kunnen discussiëren over juridische kwesties, hoeft u natuurlijk niet per se ook bijvoorbeeld de volledige werken van William Shakespeare te hebben bestudeerd – al staan daar vast wel mooie en bruikbare citaten in.

WELKE STUDIEVORMEN ZIJN ER?

In essentie zijn er drie studievormen:

 • Les van een professionele trainer. Dat kan in een klas of op afstand, al dan niet met huiswerk;
 • Zelfstudie: online (op PC en smartphone) of, traditioneler, met boek en bijvoorbeeld cd’s;
 • Blended leren: een combinatie van beide bovenstaande vormen.

Wetenschappelijk gezien is blended leren van deze drie de meest effectieve vorm. Daarbij bestaat een taaltraining uit een aantal sessies met uw persoonlijke trainer en daarnaast een aantal uren zelfstudie (niet te verwarren met huiswerk voor de lessen met uw trainer). Die sessies met de trainer kunnen face-to-face zijn, bij u of bij ons op kantoor, of op afstand via Zoom, Skype of Google Meet.

Voor huiswerk en zelfstudie wordt dan gebruik gemaakt van online studiepakketten. Die hebben als belangrijk voordeel boven traditionele leerboeken dat het materiaal gevarieerder en interactiever is (want beeld en geluid) en dat taalelementen als zinsconstructies, werkwoordvormen, begrippen etc. in bijna eindeloze variatie kunnen worden herhaald en geoefend. U studeert sneller en efficiënter, omdat u bijvoorbeeld in een tekst met één muisklik de vertaling kunt zien van een onbekend woord en door u in een oefening gegeven antwoorden direct worden beoordeeld op juistheid (inclusief de toelichting op waarom een antwoord goed of fout is). En ja, ook uw uitspraak kunt u goed en continu oefenen.

Die online pakketten maken het daardoor mogelijk, veel meer dan met leerboeken het geval is, dat deelnemers desgewenst allerlei basisleerstof zelf kunnen bestuderen en oefenen, net zolang tot ze de stof voldoende beheersen (al zal de trainer daar uiteraard bij kunnen helpen). De trainer kan zich daardoor in het direct contact met de deelnemers hoofdzakelijk concentreren op de specifieke toepassingen van de doeltaal in de dagelijkse praktijk van die deelnemers.

Overigens maken we in trainingen natuurlijk ook gebruik van studieboeken (als naslagwerk), nieuwskanalen, websites, podcasts etc. Alles wat eraan bijdraagt om u snel en effectief op het gewenste niveau te brengen – en te houden.

LEERRENDEMENT: regelmatig oefenen en herha;en helpt echt!

Taalvaardigheid opbouwen lukt het best door regelmatig gebruik en veelvuldig oefenen en herhalen. Naarmate leerstof ook beter aansluit bij bestaande kennis en interesses in uw moedertaal, zal het voor u makkelijker zijn om woorden en uitdrukkingen in de nieuwe taal te kunnen onthouden en gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat het geleerde zo goed mogelijk beklijft, is het daarom verstandig om een training in de tijd te spreiden, bijvoorbeeld met acht (twee)wekelijkse sessies van ieder drie uur. Dat geeft u tussen de sessies door de tijd en gelegenheid om het geleerde in uw eigen dagelijkse praktijk toe te passen en waar mogelijk ook zelf te studeren. Daarbij kan de trainer u desgewenst op afstand coachen. Uw tussentijdse ervaringen en daarbij ondervonden uitdagingen kunnen dan weer dienen als uitgangspunt voor de volgende sessie. Zo wordt een stabiele basis gevormd waarop u steeds verder kunt blijven bouwen.

Veel online methoden bieden bovendien studiemateriaal in kleine hapklare brokken en korte oefeningen, die makkelijk tussendoor kunnen worden gedaan op PC of smartphone. Deze online methoden zorgen op die manier voor het verhogen van het leerrendement en helpen u om verloren momenten te benutten.

Een pakket als 7Speaking, waar Elycio Talen veelal gebruik van maakt, biedt daarnaast ook nog in de doeltaal volledig uitgewerkte teksten en oefeningen, die zijn gebaseerd op actuele nieuwsberichten en recent audiovisueel materiaal uit een veelheid van vak- en interessegebieden (waaruit u de voor u meest interessante kunt kiezen). Dat is van belang, omdat de wetenschap laat zien dat nieuwe kennis en vaardigheid sneller opgebouwd wordt en beter beklijft naarmate in de hersenen een betere aansluiting (“haakjes”) wordt gevonden bij al bestaande kennis en kunde. Zo zal een econoom die als onderdeel van de training Duits een nieuwsvideo over economisch beleid bestudeert, de vaktermen snel oppikken en onthouden (zeker als zo’n filmpje ook nog eens aansluit op de actualiteit, waarover hij/zij misschien recent elders ook al iets heeft gelezen of gezien).

WAT LEVERT UW INVESTERING OP?

In onze trainingen werken wij eraan u het zelfvertrouwen te geven om de doeltaal ook daadwerkelijk te kunnen en durven gebruiken. Daardoor wordt de drempel om de taal te gebruiken, bijvoorbeeld in uw zakelijke contacten, een stuk lager. Die contacten zullen beter en sneller verlopen. Dat vertaalt zich in beter wederzijds begrip (letterlijk en figuurlijk), minder tijdverlies door communicatiefouten of misverstanden, beter zicht op kansen en mogelijkheden en wellicht ook een hogere gunfactor uit waardering voor uw inspanningen de doeltaal te leren.

En omdat onze trainingen helemaal gericht zijn op directe toepassing in uw dagelijkse praktijk, zal uw investering zich al direct bij het eerste internationale contact beginnen terug te betalen.

MEER WETEN? WIJ ADVISEREN U GRAAG

Uiteraard adviseren wij u graag over de oplossing die het beste bij u past. Aarzelt u niet om daarvoor contact op te nemen met een van onze vestigingen.

Cursuslocaties

Waar kan ik de training volgen?
 • Online
 • Bij u op kantoor
 • Op een van onze vestigingen
 • Op een andere locatie in Nederland (in overleg)

Meer weten?

Arval BNP Paribas Group

“Ik voel me nu comfortabeler als ik Engels spreek! Goede training met interessante onderwerpen en ik heb veel geleerd.
De laatste twee lessen waren iets minder interessant, daarom geen 10 maar een dikke 9. Verder top!”

Kristel Kraan – Incompany taaltraining Engels – oktober 2023

Amsterdam
020 416 0788

Arnhem
026 361 2843

Eindhoven
040 720 0960

Emmen
078 644 9770

Enschede
053 431 7842

Maastricht
043 720 0880

Rijswijk
070 399 2471

Vertaalbureau
078 644 9760

Zeist
030 267 7700

Zwijndrecht
078 644 9770

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.