Engels in het hoger onderwijs

Er is de laatste tijd veel te doen over Engels in het hoger onderwijs. Steeds meer hoge scholen en universiteiten kiezen ervoor om een deel van, of zelfs al hun opleidingen, volledig in het Engels aan te bieden. Een indrukwekkende 69% van de masteropleidingen op Nederlandse universiteiten is geheel Engelstalig. Bij economische masters is dit 88% en van de technische masters is zelfs bijna 100% Engelstalig. Dit zou inspelen op de steeds internationaler zijnde arbeidsmarkt, waarin een groot aantal bedrijven internationaal opereert en Engels als voertaal heeft. Daarnaast trekt het bovendien buitenlandse studenten aan, die het dalende aantal aanmeldingen op universiteiten terug moeten dringen. Maar op de kwaliteit van de Engelse colleges is nogal wat kritiek.


Verreweg het merendeel van de docenten op onze universiteiten is Nederlands en dus geen native speaker van het Engels. Nu hoeft dit ook niet om een begrijpelijk college in het Engels te geven, maar er wordt nogal wat geklaagd onder met name Nederlandse studenten. Hun internationale medestudenten zijn opvallend milder in hun oordeel, maar de Nederlandse studenten zijn van menig dat docenten steenkolen Engels spreken, waardoor sommige colleges nauwelijks te volgen zijn.


Dunglish


Voornamelijk het duidelijk herkenbare accent van de docenten en de te letterlijke vertalingen vanuit het Nederlands naar het Engels stuiten de studenten tegen de borst. Zij zijn zelf van een hele andere generatie, die veel meer is opgegroeid met het Engels en daardoor vaak beter Engels (denkt te) spreken dan hun docenten. Bij de Volkskrant liepen ze een dagje mee bij drie verschillende colleges op drie universiteiten en de voorbeelden van Dunglish (Dutch English) waren goed vertegenwoordigd. Nu klinkt de uitspraak “And then you get a little bit more handy with the rules of algebra” nog redelijk onschuldig, maar “I think you are now a good group, so we can go lekker fast” of “Then we now go on with the rest” zijn redelijk tenenkrommend.


Terug naar de schoolbanken


Er wordt dan ook van allerhande kanten gepleit om het niveau van het Engels onder docenten op te krikken. Ze hoeven geen native speakers te worden, maar hun taalbeheersing moet wel van dusdanig niveau zijn dat ze een begrijpelijk college in het Engels kunnen geven, met gebruik van bijbehorende vaktaal in het Engels. Terug naar de schoolbanken dus.


Niveaubeoordeling en training


Voor zomaar lukraak een taaltraining Engels te beginnen, is het belangrijk om in kaart te brengen wat het huidige taalniveau Engels van de docent is. De Bright Online Language Test is een gebruiksvriendelijke, effectieve manier om hier snel inzicht in te krijgen. De test is eenvoudig online te bestellen en kan op ieder gewenst moment door de deelnemer gemaakt worden. Op basis van de uitslag adviseert Elycio Talen in de te volgen taaltraining, om het Engels op het beoogde niveau te krijgen. De trainers zijn altijd native speakers van de doeltaal en hebben daarnaast de nodige kennis en ervaring in het vakgebied.

Kijk hier voor meer informatie over Engels voor docenten en profiteer van de speciale actie!


Deel dit bericht

Leave a Comment