Het belang van taalbeleid

Taal en veiligheid: Welk taalbeleid past er bij uw bedrijf?

Taal en veiligheid: Welke vorm van taalbeleid past bij uw bedrijf?

In hoeverre vormt taal en veiligheid een risico binnen uw organisatie? Welke medewerkers hebben hier mee te maken, hoe vaak, en op welke manier? Weet u welk taalbeleid er past bij uw bedrijf?

In ons vorige blog Het belang van een duidelijk taalbeleid bespraken we al de risico’s van een meertalige werkvloer, en het belang van het in kaart brengen van de taalvaardigheid binnen een bedrijf. Maar in hoeverre vormt taal een risico binnen uw organisatie? Welke medewerkers hebben hier mee te maken, hoe vaak, en op welke manier? U kunt het lezen in dit blog over taal en veiligheid, want weet u welke vorm van taalbeleid past bij uw bedrijf?

Meertaligheid is een risico
In hoeverre taal een rol speelt op de werkvloer verschilt per organisatie. Is het een grote multinational met kantoren over de hele wereld, dan lijkt een taalbeleid een stuk vanzelfsprekender dan voor bijvoorbeeld een klein MKB dat tijdelijk een aantal Poolse medewerkers in dienst heeft. Toch geldt in alle gevallen: meertaligheid vormt een risico voor goede kennisuitwisseling en dus voor de veiligheid op de werkvloer.

Bij een veiligheidsinstructie met anderstaligen gaat er vaak veel lost in translation, met alle gevolgen van dien. Volgens onderzoek van Paul Lindhout blijkt dat bijna 10% van de bedrijfsongevallen ontstaat naar aanleiding van een taalprobleem. Daarnaast komt uit zijn onderzoek dat 50% van de veiligheidsdocumenten onvoldoende leesbaar is voor werknemers, omdat het gebruikte taalniveau simpelweg te hoog ligt. Dat zijn toch serieuze cijfers.

You speak English?
In de praktijk vallen veel bedrijven al snel terug op het Engels wanneer zij te maken krijgen met internationale contacten. Toch blijkt dit niet altijd de meest efficiënte benadering. Alleen al binnen Europa worden, naast het Engels, Duits (Duitsland en Oostenrijk), Frans (Frankrijk, België en Luxemburg) en Russisch (de Baltische Staten, Polen en Bulgarije) veel gebruikt als het gaat om export. Het is dus belangrijk om in kaart te hebben welke taal voor uw bedrijf van toepassing is. Met die kennis kunt u duidelijk voor één voertaal binnen uw organisatie kiezen, of voor het deel van de functies waarbinnen taal een belangrijke rol speelt. Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor:

  • Taaltraining op maat – Nederlands of Engels op de Werkvloer waarin het vakjargon dat gebezigd wordt binnen uw bedrijf een prominente plaats inneemt.
  • Bijeenkomsten over veiligheidsinstructies die begeleid worden door een professionele tolk.
  • Vertalingen van (veiligheids)instructies en handleidingen in de juiste taal.
  • Workshops voor medewerkers die een tijdelijke ploeg van anderstaligen aansturen en ook de tolkfunctie voor deze groep op zich nemen.

Sectorgevoelig
In hoeverre taal een gevaar voor de veiligheid vormt, hangt sterk af van de sector waarin gewerkt wordt. In een kantooromgeving bijvoorbeeld, kan taal hoogstens zorgen voor een ongemakkelijke presentatie of het niet binnenhalen van een bepaalde klant, maar vormt het niet direct een risico voor de veiligheid. In de agrarische sector, de bouw, industrie en techniek daarentegen, kunnen er door meertaligheid gevaarlijke en soms zelfs levensbedreigende situaties ontstaan. Hier is het voeren van een duidelijk taalbeleid dus cruciaal. In een risicovolle omgeving waar anderstaligen langdurig of permanent werkzaam zijn, is een taaltraining Nederlands of Engels op de werkvloer een goede en realistische oplossing.

Taalgebruik
In ons vorige blog stelden we al dat symbolen niet altijd universeel zijn, en dat veiligheidsinstructies aan de hand van symbolen dus niet de oplossing zijn voor het effectief communiceren met anderstaligen. Vertalen naar de moedertaal van de betreffende medewerker lijkt de oplossing, maar ook dit gaat niet altijd goed zo blijkt. De eerder genoemde 50% van onvoldoende leesbare veiligheidsdocumenten blijkt namelijk niet alleen aan de vreemde taal te liggen.

Ook als de documenten naar de moedertaal van de lezer vertaald zijn, kan het nog voorkomen dat de boodschap niet goed overkomt. Dit omdat de tekst in de moedertaal van de lezer op een hoger niveau geschreven is dan diegene beheerst, waardoor de instructie niet of niet goed begrepen wordt. Het moet voor een vertaler dus duidelijk zijn welk doel het te vertalen document dient, zodat de boodschap duidelijk uit de vertaling naar voren komt en voor iedereen te begrijpen is.

Bliksembezoek
Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij u slechts kortstondig te maken heeft met een taalbarrière. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Spaanse specialist die invliegt voor een bepaalde spoedklus, maar die geen woord Nederlands of Engels spreekt. En uw medewerkers geen woord Spaans. In zo’n geval is er geen tijd of relevantie voor een complete taaltraining, maar biedt de inzet van een professionele tolk uitkomst.

Meer informatie over taal en veiligheid op de werkvloer vindt u op onze speciale taal en veiligheid pagina.

Amsterdam
020 416 0788

Arnhem
026 361 2843

Eindhoven
040 720 0960

Emmen
078 644 9770

Enschede
053 431 7842

Maastricht
043 720 0880

Rijswijk
070 399 2471

Vertaalbureau
078 644 9760

Zeist
030 267 7700

Zwijndrecht
078 644 9770

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.