TAAL EN VEILIGHEID

Het belang van een duidelijk taalbeleid

Taal en veiligheid: Het belang van een duidelijk taalbeleid

In elk bedrijf, hoe groot of klein ook, wordt er gecommuniceerd, zowel intern als extern. Toch zijn het omgaan met taal en taalvaardigheid vaak niet standaard in een bedrijfsbeleid opgenomen. Gezien de tijd waarin we leven met veel internationaal opererende bedrijven, expats en migranten lijkt dat toch zeker de moeite waard. Een meertalige werkvloer is immers onvermijdelijk, en als gevolg hiervan ook de noodzaak om een keuze te maken hoe hiermee omgegaan wordt. In dit blog leest u alles over Taal en veiligheid en het belang van een duidelijk taalbeleid.

Gemakshalve wordt er vaak vanuit gegaan dat iedereen Engels als vreemde taal beheerst en dat hierin dus gecommuniceerd zal worden op de meertalige werkvloer. Maar beheerst iedereen deze taal ook, en op welk niveau? En is Engels wel de meest geschikte voertaal binnen de organisatie? Worden bijvoorbeeld ook alle documenten als contracten, rapporten en veiligheidsinstructies in deze taal aangeboden?

Kleine miscommunicatie, grote gevolgen

Een kleine miscommunicatie door een taalverschil of een verschil in taalvaardigheid kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat werkt met grote machines of gevaarlijke stoffen. Als de instructies daar niet goed begrepen worden, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Volgens de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 9% van de ongevallen met anderstalige werknemers, taal als factor genoemd. Echter, taalbeheersing, laaggeletterdheid en analfabetisme zijn nu nog geen officieel onderdeel van de onderzoeken die zij uitvoeren. Dit percentage ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger. Een duidelijk taalbeleid is hier dus cruciaal.

Vereiste taalvaardigheid in kaart

Om de vereiste taalvaardigheid binnen uw bedrijf in kaart te brengen, is het belangrijk om vast te stellen waar de aandachtspunten liggen om de veiligheid op de werkvloer op dit punt te waarborgen. Jeannette Paul van Global Work Talk heeft hier, in opdracht van 5 x Beter (5 partijen die samenwerken voor veiligheid op de werkvloer: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie) een aantal pijlers voor vastgesteld.

Stel bijvoorbeeld eerst vast:

  • Welke geschreven taal (zoals werkinstructies en dagrapporten) iemand moet kunnen begrijpen om de taak zo effectief mogelijk en veilig uit te voeren.
  • Welke taal iemand moet verstaan en spreken (denk aan overleg met collega’s) om de taak zo effectief mogelijk en veilig uit te voeren.
  • Wat er gebeurt als iemand deze taalvaardigheid niet heeft en welke risico’s dit met zich meebrengt.

“Er zijn taken waarbij taalverschillen nauwelijks een risico vormen, maar ook taken waarbij het risico zo groot is dat je als bedrijf eigenlijk geen taalverschil mag accepteren.”, aldus Jeannette.

Een goede taalbeheersing is noodzakelijk

Uit onderzoek is gebleken dat mensen zichzelf vaak overschatten als het gaat om hun taalvaardigheid. Feit is echter, dat met alleen middelbare school Engels, Duits of Frans je het niet gaat redden op een professionele internationale werkvloer vol vakjargon en technische termen. Je met handen en voeten verstaanbaar maken op vakantie is prima, maar op de werkvloer leidt dit tot te grote risico’s.

Niet universeel

Vaak wordt er in geval van anderstaligen op de werkvloer voor gekozen om geschreven instructies te vervangen voor instructies in symbolen. Echter gebaren en symbolen zijn lang niet altijd universeel en kunnen taal niet in zijn geheel vervangen. Taal is dan toch nodig om geschreven handleidingen of instructievideo’s zo te maken, dat ze voor iedereen duidelijk zijn en de werkgever zich er zeker van kan stellen dat iedereen goed geïnformeerd is en op een gelijkwaardige manier veilig aan het werk kan. We kunnen dus niet om de taal heen, maar we kunnen wel kiezen hoe we omgaan met taalverschillen op de werkvloer.

Vragen?

Neem voor een uitgebreid advies over je specifieke situatie gerust contact met ons op. Onze trainingsadviseurs staan voor je klaar en spreken graag vrijblijvend alle mogelijkheden door!

Amsterdam
020 416 0788

Arnhem
026 361 2843

Eindhoven
040 720 0960

Emmen
078 644 9770

Enschede
053 431 7842

Maastricht
043 720 0880

Rijswijk
070 399 2471

Vertaalbureau
078 644 9760

Zeist
030 267 7700

Zwijndrecht
078 644 9770

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.