Schrijfvaardigheid verbeteren bij Elycio Talen. Effectief en resultaatgericht leren schrijven.


Uw schrijfvaardigheid verbeteren bij Elycio Talen

  • Voor iedereen die zakelijke teksten of rapporten schrijft
  • Maatwerk op basis van uitgebreide intake en analyse
  • Praktijkgericht programma met uw eigen teksten als uitgangspunt
  • Leer leesbare teksten opstellen met duidelijke visie, logische opbouw en heldere conclusies
CEDEO beoordeling schrijfvaardigheid

Schrijfvaardigheid verbeteren bij Elycio Talen


Begrijpt uw doelgroep de brieven en documenten van uw organisatie? Overtuigt uw rapport uw collega’s? Leiden uw nota’s tot de gewenste beleidsaanpassingen? Een goede tekst is klantvriendelijk geformuleerd, overtuigt de lezer van uw visie en zet aan tot actie. In deze training oefent u onder ervaren en deskundige leiding uw teksten duidelijk te formuleren in verzorgd Nederlands. Een goede indeling van uw brieven en rapporten, met heldere zinnen en begrijpelijke conclusies.

Desgewenst verzorgen wij voor u ook het ontwikkelen en implementeren van een schrijfstijl voor uw documenten, inclusief spelregels en voorbeeldteksten.


Methode en programma


Uitgebreide intake en leerplan op maat
Tijdens de intake, die voorafgaat aan ieder traject, inventariseren wij samen met u de leerdoelen en eventuele schrijfproblemen. We gaan daarbij onder meer uit van door de deelnemers zelf opgestelde teksten. Ook maken de deelnemers een korte test. Op basis van de intake wordt vervolgens een volledig op uw organisatie afgestemd leerplan opgesteld met daarin de doelen en de door ons geadviseerde werkwijze.

Praktijkgericht programma
Tijdens de training werken wij bij voorkeur met teksten uit de dagelijkse werksituatie van de deelnemers, waardoor we praktijk en training optimaal combineren. Het doen staat centraal en de theorie dient alleen ter ondersteuning. In de les krijgen de deelnemers uitgebreide terugkoppeling op hun teksten, waarmee ze deze kunnen aanpassen. Zo heeft de training direct resultaat.

Speciale aandacht wordt besteed aan:

  • hoe houd ik een tekst leesbaar en aantrekkelijk;
  • hoe breng ik onderscheid tussen hoofd- en bijzaken;
  • hoe breng ik logica in zinnen, paragrafen en hoofdstukken;
  • hoe formuleer ik heldere conclusies en actiepunten.

Syllabus
Tijdens de training ontvangen de deelnemers een duidelijke syllabus met relevante voorbeelden en aanwijzingen.

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat van deelname.

Informatiepakket aanvragen

Aanhef:
Voornaam
Achternaam
Bedrijf
E-mail
Telefoon:
Taal:
Vestiging:
Hoe heeft u ons gevonden?:
Selecteer uw interesse(s)
Incompany Taaltraining
Individuele Taaltraining
Open Groepstraining
Staatsexamen NT 2
E-learning
Tekst en vertaling
Taalassessments

Voor wie is deze training bestemd?


Deze training is bestemd voor iedereen die regelmatig zakelijke teksten schrijft of beoordeelt. Binnen ondernemingen, instellingen of overheidsorganen. De training wordt zowel gegeven voor individuele deelnemers als voor groepen uit één organisatie.

Wij verzorgen ook speciale trainingen voor groepen die samen rapporten of beleidsnota’s opstellen. Doel hierbij is hen te leren om in optimale onderlinge samenwerking op efficiënte wijze een samenhangend rapport te produceren.

VESTIGING BIJ U IN DE BUURT